Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Thông báo về việc báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC và các dịch vụ khác thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số hiệu 09/TB-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---