Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản V/v đề nghị cung cấp và in nội dung đầy đủ của thủ tục hành chính phục vụ niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số hiệu 05/TTPVHCC-KTGS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , File Mau.doc
Mô tả ---