Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo cơ chế một cửa lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 Ảnh:Công chức Một cửa Sở Y tế tiếp nhận TTHC tại Trung tâm PVHCC.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm 02 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (1.012096); Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (1.012097).

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm 02 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thủ tục hành chính trên đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem nội dung chi tiết các TTHC trên Cổng Dịch vụ cổng tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc./.

 

                                                                                       Trần Thị Hường