Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục TTHC của ngành Công an thực hiện TN&TKQ tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện

dgfáegfà

 UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2698/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019).


 

 Danh mục TTHC cấp tỉnh có 07 TTHC, trong đó, lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân: 01 TTHC, lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu: 05 TTHC, lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 01 TTHC. Danh mục TTHC UBND cấp   huyện: 02 TTHC, trong đó, lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân: 01 TTHC, lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh   có điều kiện: 01 TTHC./.

 

Bích Diệp

(Theo vanphong.langson.gov.vn)