Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện “04 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục 129 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 15/10/2019).

 

Hình ảnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Trung tâm PVHHC

 

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 75 thủ tục hành chính, Sở Tư pháp có 15 thủ tục hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo có 02 thủ tục, Sở Nội vụ có 16 thủ tục, Sở Công thương có 12 thủ tục, Sở Tài nguyên và Môi trường có 09 thủ tục.

 

Các sở, ban, ngành tỉnh có thủ tục hành chính thực hiện 04 tại chỗ có trách nhiệm lựa chọn, bố trí công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức, khả năng giao tiếp tốt; có đủ thẩm quyền trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm. Rà soát để thực hiện việc ủy quyền cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thẩm định, ký phê duyệt thủ tục hành chính; đối với các thủ tục hành chính không thể ủy quyền, phải phân công lãnh đạo trực để phê duyệt hoặc áp dụng chữ ký số điện tử. Đăng ký thêm con dấu và ban hành quy định về quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định; bố trí trang thiết bị chuyên ngành (nếu có) cho công chức, viên chức được cử đến xử lý, thẩm định hồ sơ và phê duyệt kết quả tại Trung tâm.

 

Danh mục chi tiết các thủ tục hành chính tại đây./.

Phương Linh

(http://vanphong.langson.gov.vn/)