Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham gia Hội nghị trực tuyến   triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”

Ngày 29/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên” bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới hơn 300 điểm cầu với trên 21.000 cán bộ, công chức, đảng viên tham dự

Tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có Ban Chấp hành Đảng ủy, toàn thể cấp ủy, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh. Đối với Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công có 100% đảng viên tham dự.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương triển khai các chuyên đề

Tại Hội nghị các  đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương triển khai các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động” và Quán triệt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn của Đảng. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Trần Thị Hường