Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 23/3/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa: Internet

 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm 01 thủ tục: Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Thủ tục hành chính trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem nội dung chi tiết các TTHC trên Hệ thống thông tin tại địa chỉ  https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc./.

 

                                                                                       Trần Thị Hường