Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ

Ngày 25/3/2024, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1927/VPCP-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Theo đó,Văn phòngChính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, vận dụng Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và Hướng dẫn một số nội dung về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ để thực hiện các nhiệm vụ công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC.

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

 

-Trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương do Văn phòng Chính phủ tổng hợp, căn cứ đặc thù và tình hình thực tế tại địa phươngđể ban hành Quyết định công bố TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương; hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

- Tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố; phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% TTHC, 20% chi phí tuân thủ TTHC; hoàn thành trước ngày 01 tháng 11 năm 2024./.

 

Bùi Đức Trung