Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ ngày 01/7/2024 bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước

Từ ngày 01/7/2024 bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước

Ngày 24/6/2024, Công an tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 3304/CAT-PC06 về việc Thông báo dừng thu nhận Căn cước công dân.

Theo đó, Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo Luật Căn cước, lực lượng Công an sẽ thực hiện việc cấp thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước cho người Việt Nam chưa xác định được Quốc tịch theo quy định từ ngày 01/7/2024.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Ảnh: Mẫu căn cước từ 01/7/2024

Từ ngày 01/7/2024 bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện, thành phố./.

Bùi Đức Trung


Tác giả: Bùi Đức Trung