Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai sử dụng thẻ BHYT điện tử thay thế thẻ BHYT giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Để tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, tiết kiệm thời gian đối với người dân đến giao dịch; thuận tiện, giảm thời gian tác nghiệp cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 1946/BHXH-QLT-ST ngày 11/12/2023 về việc triển khai sử dụng thẻ BHYT điện tử thay thế thẻ BHYT giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc.

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Theo đó, kể từ ngày 15/12/2023, BHXH tỉnh Lạng Sơn dừng thực hiện in thẻ Bảo hiểm y tế giấy đối với người tham gia BHXH bắt buộc (bao gồm các trường hợp tăng mới và đề nghị cấp đổi lại thẻ BHYT). Thay vào đó, BHXH tỉnh Lạng Sơn chỉ thực hiện cấp thẻ điện tử và gia hạn thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu do Ngành quản lý.

Đối với trường hợp, người lao động thuộc đơn vị tham gia BHYT đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh nhưng chưa cài đặt hoặc đã cài nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VssID, VneID hoặc CCCD gắn chíp của người tham gia chưa được đồng bộ với dữ liệu về thẻ BHYT, BHXH tỉnh Lạng Sơn đề nghị đơn vị hướng dẫn người lao động kịp thời liên hệ với cơ quan BHXH để được hỗ trợ giải quyết, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT./.

Bùi Đức Trung