Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 18/02/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

Ảnh minh hoạ

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 02 thủ tục: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”  trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”  trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Thủ tục hành chính trên đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem nội dung chi tiết các TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc./.

 

                                                                                       Trần Thị Hường