Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ ngày 01/7/2024, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 01/7/2024, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ngày 20/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tại các Bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, một trong những nội dung trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ.

Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đã có thông báo đến toàn bộ người dân, cụ thể: công dân có tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản:

Bước 1: Kiểm tra tài khoản công dân đã được cập nhật số CCCD với CSDL về Dân cư hay chưa? Nếu chưa được cập nhật sẽ thực hiện cập nhật số CCCD theo hướng dẫn sau khi đăng nhập, nếu đã được cập nhật số CCCD sẽ chuyển sang bước 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Thông báo trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lạng Sơn

Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID) để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản.

Người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện theo hướng dẫn tại đây/.


Tác giả: Bùi Đức Trung