Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện rà soát thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính

Ngày 23/3/2024, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1892/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn thực hiện rà soát TTHC và tái cấu trúc quy trình TTHC

Theo đó, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốcBảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môntập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

-Khẩn trương tổ chức triển khai rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn tại Phụ lục I công văn này, bảo đảm đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

- Tập trung thực hiện rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu theo hướng dẫn tại Phụ lục II công văn này để xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2024./.

Bùi Đức Trung