Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 28/10/2023.

Công bố các TTHC mới ban hành liên quan đến tổ chức giám định sở hữu công nghiệp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, công bố danh mục 03 TTHC mới ban hành gồm: Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp. Bãi bỏ 02 TTHC gồm: Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp và Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Các TTHC được công bố theo quy định tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Các thủ tục này đều thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh