Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

 

 

                     Ảnh minh họa: Internet

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp gồm 04 thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh; Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.

Thủ tục hành chính trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem nội dung chi tiết các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc./.

 

                                                                                       Trần Thị Hường

 


Tác giả: Trần Thị Hường