Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 27/6/2024).

Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Tại Quyết định công bố danh mục 01 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và 01 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Các TTHC được công bố theo quy định tại Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các TTHC nêu trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (với TTHC cấp tỉnh) và Bộ phận Một cửa cấp xã (với TTHC cấp xã), tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến.

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phương Linh