Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

              Ảnh minh họa: Internet

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 02 thủ tục: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (đối với Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương); Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” (đối với Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương).

Thủ tục hành chính trên đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhtiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn.

Xem nội dung chi tiết các TTHC trên Hệ thống thông tin tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc./.

 

                                                                                       Trần Thị Hường

 

 

 


Tác giả: Trần Thị Hường