Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

               Ảnh minh họa: Internet

 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp gồm 07 thủ tục: Cấp Thẻ đấu giá viên; Cấp lại Thẻ đấu giá viên; Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản.

Thủ tục hành chính trên đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem nội dung chi tiết các TTHC trên Hệ thống thông tin tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc./.

 

                                                                                       Trần Thị Hường

 

 

 


Tác giả: Trần Thị Hường