Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 25/10/2023).

Các TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước được công bố chuẩn hóa. Ảnh minh họa

Theo đó, công bố chuẩn hóa danh mục 20 TTHC gồm 18 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện. Các TTHC được chuẩn hóa theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Các thủ tục này đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh