Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y, Thủy sản và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 10/5/2024, công bố danh mục 01 TTHC cấp tỉnh bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật.

Tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 14/5/2024, công bố danh mục 05 TTHC cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung, trong đó có 04 TTHC lĩnh vực Thủy sản, 01 TTHC lĩnh vực Thú y.

Các TTHC sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến.

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phương Linh