Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh minh họa.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn

Tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 09/5/2024, công bố danh mục 01 TTHC cấp tỉnh mới ban hành. TTHC được công bố theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

TTHC mới ban hành thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến.

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phương Linh